• Särkilax Kapell
  • Övertorneå Kyrka
  • Hietaniemi Kyrka
  • Juoksengi Kyrka
  • Svansteins Kyrka
  • Pello Församlingshem
  • Övertorneå Församlingsgård
  • Altaret i Övertorneå Kyrka
  • Orgeln i Övertorneå Kyrka
  • Spelbordet i Övertorneå kyrka

Att förlora en närstående är mycket smärtsamt. Det tar tid att bearbeta förlusten och lära sig leva med förändringen. Vi har startat samtalsgruppen Leva vidare. Här har du möjlighet att bearbeta din sorg tillsammans med andra som befinner sig i en liknande situation.

Vi möts igen Måndagen den 22 oktober, kl 18.

Församlingsgården, Övertorneå.

Du som vill vara med, har möjlighet att komma med ännu denna måndag. 

Varmt välkomna hälsar ledarna

Jonas Simu, 076-821 08 60

Eva Ersson, 070-274 98 82

I allhelgonatid vill jag tända ett ljus för en nära och kär.......

Torsdagen den 1 nov kl 18 är kyrkan öppen för ljuständning, stillhet, en kopp kaffe och eftertanke.

Musik till tröst startar kl 18:30.

Kören Mitt i livet och solister under Eva Erssons ledning, sjunger I allhelgonatid. 

Mitt  i vardagen blir kyrkan ett andrum, en plats för vila. 

Varmt välkomna! 

Nu startar körerna!

KÖREN- Mitt i livet

Torsdagar, kl 18. Övertorneå kyrka.

Ingen körvana behövs. 

 

Kyrkokören i norr

Onsdagar, kl 18:30.

Vi övar varannan vecka i Juoksengi kyrka, varannan vecka i Svanstein kyrka. 

onsdag 17 okt övar vi i Svanstein kyrka. 

Ledare: Eva Ersson, 070-274 98 82.

Nya som tidigare korister hälsas välkomna till båda körerna!

- En fördjupande dag om språk, tro och identitet

Fredag 26 oktober 2018, Övertorneå församlingsgård

Välkommen till en inspirationsdag kring språk, tro och identitet. Vi får lyssna till professorn Hannu Mustakallio som berättar om försvenskningsperioden vid 1900-talets början ur ett tornedalskt kyrkligt perspektiv. Filosofie doktorn Marja Mustakallio kommer att berätta om musiklivet på Tornedalens Folkhögskola om hur språk och identitet fann varandra vid samma tid. Prästen Stefan Aro fördjupar perspektiven och inbjuder till samtal utifrån sin bok: Ette tohtia olla oma itte- en samtalsbok om språk, tro och identitet i Tornedalen.

Skatten barnverksamhet har startat i Hedenäset, Övertorneå och Svanstein. Vi träffas i de olika byarna och avslutar sedan med en riktig fest och familjegudstjänst i respektive kyrka.
Exakta tider för varje träff hittar du på vår webb under - Verksamheter - Barn och Ungdomsverksamhet.
Om du har frågor kontakta gärna Auli på tel nr 070-2792009.
Välkommen!