• Särkilax Kapell
  • Övertorneå Kyrka
  • Hietaniemi Kyrka
  • Juoksengi Kyrka
  • Svansteins Kyrka
  • Pello Församlingshem
  • Övertorneå Församlingsgård
  • Altaret i Övertorneå Kyrka
  • Orgeln i Övertorneå Kyrka
  • Spelbordet i Övertorneå kyrka

- En fördjupande dag om språk, tro och identitet

Fredag 26 oktober 2018, Övertorneå församlingsgård

Välkommen till en inspirationsdag kring språk, tro och identitet. Vi får lyssna till professorn Hannu Mustakallio som berättar om försvenskningsperioden vid 1900-talets början ur ett tornedalskt kyrkligt perspektiv. Filosofie doktorn Marja Mustakallio kommer att berätta om musiklivet på Tornedalens Folkhögskola om hur språk och identitet fann varandra vid samma tid. Prästen Stefan Aro fördjupar perspektiven och inbjuder till samtal utifrån sin bok: Ette tohtia olla oma itte- en samtalsbok om språk, tro och identitet i Tornedalen.

Inspirationsdagen börjar med med sopplunch. Mat, kaffe och fika bjuds vi på. Konferensspråk är svenska, finska och meänkieli. Föredragen ges även i översättning till finska och svenska. Ingen föranmälan.

Arrangemanget sker i samverkan mellan studieförbundet Sensus, Luleå stift och Övertorneå församling.

Kl. 11.30-12.15

 Soppa med ostfralla

Kl. 12.15-13.00 Finska språkets ställning i norra Sverige och de finsk-svenska kyrkliga relationerna från 1890 till andra världskriget/ Suomen kielen asema Pohjois-Ruotsissa ja suomalais-ruotsalaiset kirkolliset suhteet 1890-luvulta toiseen     maailmansotaan, professor Hannu Mustakallio, Itä-Suomen yliopisto

 Fikapaus

 

 Kl. 13.30-14.15

Tornionlaakson kansanopisto - kieli, laulu ja vaihtoehtoiset identiteetit/ Tornedalens folkhögskola - språk, sång och alternativa identiteter Fil dr Marja Mustakallio, Övertorneå

 Fruktpaus

 
 Kl. 14.30-15.30

 Puhu sieki suomea ja äläkä plantaa/ - Tala finska du också och blanda inte, prästen Stefan Aro, Juoksengi, samlar ihop trådar från dagen

 

ruottinkirkko        otalogga