Möjligen har människor i alla tider sökt svaret på livets mål och mening. Frågan alltid legat där och aktualiserats då och då, genom det vi har mött i livet. Nutidsmänniskan är på inget sätt ett undantag. Även vi ställer oss frågor och stavar på svaret på livets stora frågor.

I vår tid finns ett stort utbud av det mesta. Det gäller även andlighet. Ett begrepp som används ibland är nyandlighet. Nyandlighet rymmer det mesta, en mångfald av religiösa idéer och uttryck, terapier och tekniker, som ofta är hämtade ur olika österländska religioner. Ur detta ”smörgåsbord” plockar sen var och en till sig det man tycker om och det som får en att känna sig harmonisk. Det sker ofta utan andlig urskillning och enbart med det personliga välbefinnandet som måttstock . Även förekomsten av andliga vägledare eller medier är utbredd.  I tidningsannonser erbjuder de sina tjänster där man mot en slant kan få vägledning i livet, en vägledning som ibland sker på medial väg, dvs. att man söker kontakt med döda. Det görs tv-program för att kittla den här nerven hos människan.

Men det här är inte något nytt under solen. Redan gamla testamentet berättar om tider när det kryllade av siare och spåmän. Det är ingen ny andlighet, utan en gammal, men som nu dykt upp i lite mer sofistikerade kläder. Genomgående är ändå att Guds folk avvisade allt hjälp som inte kom från Gud. Det räckte inte med att gåvan till synes var god eller hjälpen verkade ofarlig. Den måste vara från Gud!  Det är kriteriet för vad som är gott.

Hur vet vi då om något är från Gud? Svaret är att Bibelns Gud har uppenbarat sig. Profeten Jesaja verkade i en tid när folk var vilsna och rådlösa och andlig blindhet var en folksjukdom. Folk sökte vägledning till och med i det okända. Då talade Herren genom profeten: ”När de säger till er fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara: Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet...” (Jes.8: 19-20). Här manar Gud oss att pröva allt i hans Ord och att gå till honom med våra frågor. Han som själv är svaret!

På julen firar vi att Gud blev människa i Kristus. Han gjorde sig känd för oss, så att vi kan lära känna honom (Joh.1:18). I honom har Guds nåd blivit synlig för alla människor (Tit.2:11). Guds vilja är uppenbarad i hans ord. Den Uppståndne är inte långt borta från någon enda av oss och längtar efter att bli personlig med oss. Kanske är julen 2011 stunden då Jesus föds i någons hjärta. Kanske vet du vem?         

                                                                   Bästa julhälsningar!

                                                                   Stefan Aro