Vi människor ser ibland våra olikheter mer som ett problem än en tillgång. Gud som skapat oss, ser olikheterna som något som berikar livet och som en enorm potential i skapelsen. En biblisk person som ter sig lite udda, är den lågmälde Josef från Arimatea. Det heter om honom att han var god, rättfärdig och han väntade på Guds rike (Luk. 23:50 f.). Mycket mer berättar Bibeln inte om honom, mer än att även han hade blivit en Jesu lärjunge, fast i hemlighet, av rädsla för andra (Joh. 19:38). Något gjorde att han höll låg profil ifråga om sina djupaste lojaliteter. Han var en riktig doldis. En person som en tid höll inne med sin tro men som sen när det väl drog ihop sig, plötsligt som ur ingenstans, klev fram och bekände färg genom att handla i enlighet med sitt hjärta.

Efter långfredagsdramatiken, i en situation när nästan alla andra fegade ur, steg denne Josef fram, tog hand om Herrens kropp och såg till att den lades i graven. Det var hans sätt att bekänna tron, då han bad om att få Kristi kropp.

Ibland kan vi få för oss att det finns ett slags förutbestämt livsmönster, en ”kristen uniform” som bestämmer hur man ska vara om man vill kalla sig kristen. En del passar sedan in i detta, medan andra inte gör det. Tyvärr tänker nog en del så här om den kristna tron. Men det kan liknas vid att stanna vid att bara prata om brödförpackningen utan att ens ha smakat på innehållet i den. För bara den som smakat Herrens godhet vet vad han talar om!

På korset ”skräddarsydde” Gud frälsningen så att den ska passa alla, ja den är individuellt anpassad för var och en. Då tron på Jesus tänds i hjärtat och bekännarglädjen kommer, förvandlas vi inifrån till den Gud vill att vi ska vara. En förvandling som får vår personlighet att blomstra och våra gåvor växa, allteftersom vi följer Jesus. Världen vill att vi ska vara dåliga kopior, men Gud vill göra oss till härliga original!

Du som kanske länge hållit inne med att berätta vem du egentligen är och som känner igen dig i detta, nu är det din tid att bekänna din längtan! Visa att du vill tillhöra den Uppståndne och hans kropp! Gud välsigne Dej, min vän!

                                                                        Stefan Aro