Året som börjat är ett ovanligt märkesår. Över stora delar av kristenheten firas 500-årsminnet av reformationen. I vår församling firar två kyrkor, Övertorneå och Hietaniemi, 400 års jubileum. Året 1617 uppfördes dessa på sina nuvarande platser, något som ska firas i sommar, men före det ska vi även hinna med att en inviga en kyrka! Palmsöndagen den 9 april kommer vår stiftsbiskop att förnya invigningen av Pello församlingshem som officiellt då får namnet Fredens kyrka.

Redan vid bygget av församlingshemmet för drygt 30 år sedan, uppkom diskussioner om vad byggnaden egentligen skulle betraktas som. En del hade tänkt sig en kyrka, vilket det också blev, även om den i alla år har kallats något annat. Eftersom församlingshemmet har ett invigt kyrkorum, en klockstapel och i övrigt bär en kyrkas alla kännetecken är det inte mer än rätt att den efter alla år även ska bära en kyrkas namn. Efter att ha prövat olika namnförslag beslutade årsmötet i fjol om namnet. Fredens kyrka passar fint då Pello ligger vackert till vid världens fredligaste gräns och det finns en bro som redan har ett namn på samma tema.

I Bibeln är hebreiskans shalom ett centralt begrepp och betyder både frid och fred. Den kristna fridshälsningen som praktiseras i hela världen påminner om kärnan i den kristna tron. Samma hälsning använde Herren efter uppståndelsen. De rädda och modlösa lärjungarna fick möta den Uppståndne och höra honom säga: Frid vare med er! (Joh.20). Därefter visade han dem sina sårmärkta händer. Med fridshälsningen ville han först och främst försäkra dem om att deras synder var förlåtna. På lättsvenska skulle shalom översättas med: - Det är betalt, ni är fria!

I stormiga tider är behovet av landmärken stort. Sådana vägvisare som lyser upp för andra och inbjuder seglare till nådens trygga hamn. Kyrkan är alltid mer än ett hus. Huset där människor finner gemenskap blir med tiden ett hem. Ett hem, som lever av de gåvor den själv förvaltar, andas värme och givmildhet. Den största gåvan av dem alla är att få förmedla förlåtelsen som ger den oroliga själen frid. Den frid som endast Jesus kan ge.