Det finns mycket som kan fylla en människas inre, så mycket att det är omöjligt att räkna upp allt. Människans hjärta är en eftertraktad plats.  Hela tiden möter vi spekulanter på vårt hjärta, företeelser i vår omvärld som gör anspråk på vår totala uppmärksamhet och som vill uppsluka oss (1Petr.5:8). Vad gör människans hjärta så eftertraktad?    

Jo, i hjärtat sitter människans ledningscentral. Där fattas de stora avgörande besluten. Där väger samvetet rätt och fel mot varandra och där anges grundtonen och inriktningen för livet. Därför heter det i Bibeln: ”Mer än annat - vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv” (Ordsp.4:23). Det är hjärtat och inte hjärnan som bestämmer, oavsett hur stor tilltro vi än har till de mänskliga förnuftet och den vetenskapliga kunskapen. Låt mig få ge ett exempel: Med jämna mellanrum kommer nya forskarrön om vad vi ska äta och inte äta. Det som ena dagen är nyttigt kan nästa dag rent av vara hälsovådligt. Om vi ska följa dessa kostråd slaviskt i förhoppning om att leva längre, inser vi snart att vi är på gungfly. Vi tvingas istället att bedöma kunskapen, och den avvägningen sker i hjärtat.

Aposteln Paulus talar om ”hjärtats tro” i flera av sina brev. En tro som sitter i huvudet kommer aldrig att betyda detsamma som den som är i hjärtat. Så länge vi ”bara” tror med förnuftet kommer Gud inte att påverka ens liv märkbart. Men när tron väl tänds i hjärtat och Jesus får äga tronen, kommer livet att bli annorlunda. I det ögonblicket har hjärtat blivit skinande rent i Jesu blod, Guds förlåtelse. (1 Joh.1:7). Ett rent hjärta är ett glatt och ett fritt hjärta! Ett hjärta som är hängivet för Jesus. Ett sådant berättar gärna för andra vad hon vunnit och gläds även med andra när grannar och vänner ”blir överfallna” av samma glädje. En sådan grannyra berättar Jesus om (Luk.15:9-10).