”En kyrka har alltid ett budskap, sitt eget eller någon annans” läste jag på en blogg för någon tid sen. Att se en kyrka  är redan att mötas av ett budskap. Kyrkan som primärt är Guds och inte vår. Kristi kropp, som den också heter. Därför kan ingen lägga vantarna på kyrkan, i alla fall inte utan att det får följder. Kyrkan har sitt eget budskap, det som i nya testamentet kallas evangelium, det glada budskapet. Evangeliet som inte bara handlar om Jesus Kristus utan är till och med ett med honom. Han är själva budskapet och den som djupast gör människan glad. En kyrka som lever sitt budskap är på rätt väg. Då lever hon i tiden, hon formar sina uttryckssätt och sitt språk efter tiden, men behåller budskapet Kristus och hans Ord, eftersom det är oföränderligt.

Kyrkan är i sitt rätta element när hon låter sig formas av sitt uppdrag: att älska världen tillbaka till Gud utan att förändra sitt budskap. Men om budskapet av någon anledning skulle förändras, så att det blir något annat, kommer kyrkan inte längre att vara sig själv. Då blir hon snart oigenkännlig även för andra.
I kyrkans historia finns exempel på när kyrkan har varit riktigt illa ute. Galaterbrevet är ett sådant exempel. Aposteln Paulus vänder sig där mot dem som smög in ett annat budskap i evangeliet, så att evangeliet inte längre var ett med Kristus. Detta skapade förvirring och gjorde att människor gick vilse. Därför tog Paulus starkt avstånd från detta, eftersom det ledde bort från Kristus (Gal.1: 6-10).

Även i vår samtid förekommer budskap där den bibliska sanningshalten är si så där. Kyrkan som ibland beskyllts för att tala med kluven tunga, talar idag på ett sätt och om saker som snart ingen förstår. Men allt som sägs måste bedömas. Håller det måttet eller inte?  Vem som säger spelar en mindre roll, liksom också hur det framställs. Budskap som framställs som mänskligt, rättvist och kärleksfullt, är överhuvudtaget inte det om det inte är ett med Kristus. Evangelium är alltid ett med Kristus.  Bara det är Kyrkans evangelium. Läs Sv. ps. 401: 3-5. Bed för Kristi kyrka i vårt land och i vår värld!

Stefan Aro