”Välsigna årets gröda, och vattna du vårt land”

Den blomstertid nu kommer (Sv.Ps. 199) lyser med en särskild aktualitet. Nyligen kom broschyren Om krisen eller kriget kommer i postlådan. Inte sedan kalla krigets dagar har staten gett ut något liknande. Påminnelsen om livets bräcklighet och samhällets sårbarhet blir plötsligt konkret. Hittills har Sverige förskonats från stora konflikter men några garantier finns inte för framtiden. Det går inte komma ifrån att det väcker ett visst obehag.

Det moderna samhället är sårbart. Mer sårbart än någonsin. Det räcker med små driftsstörningar i elförsörjningen eller på transportsidan för att livsmedelsförsörjningen redan ska påverkas.

För några år sedan mötte jag organisationen Sveriges kristna bönder. Jag måste säga att dessa familjer som i bön brukar jorden och tjänar Gud med sina liv och sina gårdar, har berört mig djupt. Bönder kan ibland mer om Gud än vad teologer kan; om tilliten till Gud och vårt beroende av honom när det gäller precis allt i livet. Det sista här har vi lyckats vänja bort. I en sekulär värld är Gud avskaffad. Gud tar man till när inget annat hjälper, i övrigt reder vi oss själva. För ett samhälle som klarar sig själv och en kyrka som försöker gå i sin egen kraft, är böndernas verklighetstrogna budskap hälsosamt. I Sverige finns ingen naturlig koppling mellan Gud och maten på tallriken, något som i andra delar av världen är en självklarhet.

I veckan kom vädjan om förbön från de kristna bönderna. Om skörden regnade bort förra året för många bönder, verkar den rekordtidiga sommaren och bristen på väta hota årets skörd i delar av landet. Om de kristna bönderna är förankrade i verkligheten, så är de lika mycket grundade i det som beskriver verkligheten, Guds ord. Vi behöver mer av deras tilltro till Herren och hans ord i vårt land och vår kyrka! Det är naivt att tro att Sveriges relation till Gud inte spelar någon roll för hur det svenska folket mår eller om det är oroligt på skolor och stenkastning i förorter. Om vi dissar Gud, dissar vi snart varandra. Allt i vårt liv har nämligen med Jesus att göra! 

I deras förbönsvädjan fanns två bibelord: Jer.5.23-25 och 2 Krön.7:13-14.

Låt oss be för vårt land och vårt folk, och välsigna bönderna och maten!

Välsigna årets gröda, och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda, och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda, Ur Ordets djupa grund.

(Psalm 199: 5)

Välsignad sommar!

Stefan Aro